Psychosynthese-psychotherapie; verdiepende begeleiding

Als therapeut werk ik vanuit het besef dat de bron van ons welbevinden gelegen is in de afstemming op het zelf, het bewustzijn dat ons draagt. In de praktijk is dit een zoektocht naar het tot vervulling brengen van het beste in jezelf, een proces dat ieder van ons op eigen unieke wijze doormaakt. Meestal worden we door iets in of buiten ons op weg gestuurd, in de vorm van een verlangen, een crisis of een gevoel van onvervuldheid dat ons er toe aanzet verdiepend naar onszelf te gaan kijken.

Als iets lang genoeg in de weg zit je leven te leiden dat in overeenstemming voelt met wie je werkelijk bent, dan gaat dit op zeker moment steeds nadrukkelijker om je aandacht vragen. Vaak heeft dat ‘iets’ zo een eigen geschiedenis en zit meestal genesteld in een mengsel van weerstand ertegen en een ongemakkelijke gewenning eraan. De negatieve aandacht die je er dan gedwongen bent aan te geven kan zich uiten als stress, terugkerende patronen in je relatie, het gevoel niet goed genoeg in je vel te zitten, onzekerheid of je écht wel goed genoeg bent - kortom; niet echt rust vinden in de vrijheid van je natuurlijke wijze van zijn.

De therapie die ik aanbied kan dan helpen om aan dat wat aandacht nodig heeft die aandacht ook echt te geven. Dit kan ruimte voor reflectie en bezinning creëren in zich herhalende gedachtenpatronen en kan helpen kalmte te laten ontstaan in geagiteerde gevoelens. Zo ontstaat er ook lichamelijk meer ontspanning waarin het geheel dat je bent zichzelf weer als één geheel kan herkennen.
Wat dit vraagt is je bereidheid de ruimte voor deze therapeutische aandacht aan jezelf toe te staan. Je doet het dan even niet alleen, want als therapeut luister ik zonder oordeel naar wat je echt zegt. Ik kijk met jou naar wat lastig is om zonder reflexen uit het verleden aan te zien en ik ben aanwezig met je in wat als pijnlijk voor je kan voelen. We staan stil bij wat dit alles je in het grotere verhaal van je leven te vertellen heeft.

Ik werk vanuit de Psychosynthese-visie; een integratie van Oosters transpersoonlijk eenheidsbesef met Westers praktisch persoonlijk psychologische inzicht. In de therapie-sessies werk ik o.a. met dialoog, mindfulness, imaginatie, lichaamsbewustzijn, gestaltwerk en expressievormen.
Samen reizen we een stukje op totdat je het resultaat van de therapie - als hernieuwd besef van ruimte in je eigen levensstroom - hebt ingezet in de feitelijke ervaring van je dagelijks leven.

Het meest wezenlijke
tref je aan
door met liefdevolle aandacht
je innerlijk
tegemoet te treden.

© Jaap Buijs, Praktijk voor Psychosythese-therapie, Amsterdam area